O nas


Jesteśmy grupą wiernych przywiązanych do tradycyjnego rytu Mszy Świętej sprawowanej według mszału bł. Jana XXIII z roku 1962. Aktualnie we Mszach Świętych uczestniczy około 40 - 50 osób. Wprawdzie pochodzimy z różnych parafii i miejscowości diecezji tarnowskiej, ale łączy nas jedno - umiłowanie liturgii w takim kształcie, jaki miała ona przed reformą liturgiczną w drugiej połowie XX wieku.

Inicjatywa zorganizowania w Tarnowie regularnych celebracji Mszy Świętych, zwanych trydenckimi, powstała jesienią 2008 roku. Było to działanie oddolne samych wiernych, którzy dotychczas musieli jeździć do dość odległych miejscowości by tam móc uczestniczyć w Mszy Świętej trydenckiej. Pod koniec października ruszyła strona internetowa Te igitur, clementissime Pater, której głównym celem było wówczas ukonstytuowanie stabilnej grupy wiernych zainteresowanych uczestnictwem w mszy wszechczasów. Po kilku spotkaniach z przedstawicielami kurii tarnowskiej wystosowaliśmy prośbę do Biskupa Ordynariusza o wyznaczenie nam kościoła oraz celebransa. W pierwszej Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego wzięliśmy udział w niedzielę 15 marca 2009 roku.

Obecnie spotykamy się na wspólnej Mszy Świętej w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Sami też troszczymy się o wszystko to, co jest konieczne do jej godnego celebrowania. Wiele osób aktywnie włącza się w nasz rozwój wykorzystując swoje własne talenty i zdolności, między innymi poprzez: uszycie obrusów ołtarzowych i komży dla ministrantów, naprawę starych szat liturgicznych, wyrzeźbienie drewnianego pulpitu pod mszał, przystrajanie kościoła kwiatami, odmalowanie ścian prezbiterium i wiele innych.

Obecni Celebransi:

Ks. prałat dr Bolesław Margański

Urodził się 13 grudnia 1939 roku w Kolbuszowej Górnej. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1963 z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej w Tarnowie, wieloletni wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, prowadzi także zajęcia z lektoratu języka włoskiego. Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego odprawia w Tarnowie od samego początku istnienia naszej grupy, czyli od 15 marca 2009 roku.

Ks. Mateusz Kiwior COr

Urodził się w 1980 roku w Tarnowie. Wstąpił do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie (księży filipinów). Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2005. Wicesuperior tejże Kongregacji i wikariusz parafii Świętego Krzyża i Świętego Filipa Neri, katecheta w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych, zajmuje się Oratorium Młodych. Liturgię trydencką poznał w Oratorium w Oxfordzie jeszcze w czasach kleryckich. W Tarnowie pierwszy raz Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego celebrował 1 lipca 2012 roku, od tego czasu odprawiając ją okazjonalnie. Z woli Biskupa Ordynariusza regularną celebrę rozpoczął Mszą Świętą sprawowaną 20 kwietnia 2014 roku.

Byli Celebransi:

Ks. dr Jerzy Jurkiewicz

Urodził się 20 września 1967 roku w Jastrzębi. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1992 z rąk biskupa Józefa Życińskiego. Wikariusz biskupi ds. zakonnych w diecezji tarnowskiej. Wykładał także łacinę, grekę oraz historię Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W 2014 roku został mianowany proboszczem parafii p.w. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, tym samym kończąc posługę w naszej wspólnocie. Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Tarnowie odprawiał od 4 października 2009 roku do 19 stycznia 2014 roku.

Ministranci


To grupa powołana w naszej wspólnocie do pełnienia szczególnego zadania - służenia Bogu przy ołtarzu. Aktualnie nasza grupa liczy siedmiu ministranów, z których jeden posiada przygotowanie do pełnienia funkcji ceremoniarza. Ministrantem może zostać każdy chłopak od wieku gimnazjalnego wzwyż. Ze względu na wagę pełnionej funkcji, kandydaci na ministrantów odbywają krótkie przygotowanie teoretyczne i praktyczne przed rozpoczęciem służby. Przyjętym u nas strojem ministranta jest czerwona sutanna oraz biała, marszczona komża wiązana pod szyją.

Chór


Od października do czerwca naszą liturgię ubogacają swoim śpiewem dwie grupy śpiewające: Ks. dr Grzegorz Piekarz wraz ze swoimi uczniami z Diecezjalnego Studium Organistowskiego oraz klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.


Wszystkich wiernych zachęcamy do aktywnego włączenia się w działalność naszej grupy.