Rok 2008

Środa, 24 grudnia 2008
Wigilia Uroczystości Bożego Narodzenia

Et Verbum Caro factum est et habitavit in nobis. Te słowa Ewangelii Janowej odczytywane na zakończenie każdej Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim, streszczają prawdę, którą już dziś w nocy będziemy wyznawać w naszych kościołach. Koncentrując się wokół tej prawdy, zachęcam Was wszystkich do przeżywania liturgii Eucharystii w duchu tych słów. Słowo, które usłyszymy podczas czytania i na które z radością odpowiemy Deo gratias, to Słowo stanie się Ciałem na naszych oczach podczas konsekracji. Et vidimus gloriam eius, a widząc uwielbiajmy Tego, który dla nas staje się Ciałem i który pragnie zamieszkać z nami, w naszych sercach pod postacią Komunii świętej. W każdej Eucharystii uobecnia się właśnie ta prawda, którą zapisał św. Jan Ewangelista.
Życzę Wam wszystkim, Drodzy Przyjaciele, aby Chrystus narodził się w Was przynosząc do Waszych serc obfity pokój i radość. Przeżyjcie te święta na osobistym spotkaniu z Nim w liturgii, a nade wszystko w Komunii świętej. Niech z Waszego serca i ust popłynie radosny hymn uwielbienia Gloria in excelsis Deo.


Poniedziałek, 17 listopada 2008

Pragnę poinformować wszystkich zainteresowanych celebracją Mszy w klasycznym rycie rzymskim w Tarnowie, że spotkanie w tej sprawie odbędzie się we wtorek, 18 listopada o godzinie 19:00. Prosimy o zebranie się pod plebanią kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie - Mościcach. Tam ustalimy dokładne miejsce zebrania. Na spotkaniu będzie obecny Ksiądz z kurii diecezjalnej (wg zapowiedzi organizatora).
Bardzo proszę o liczne przybycie pomimo dość późnej informacji w tej sprawie, i terminu być może kolidującego z innymi zajęciami (dzień roboczy).


Wtorek, 11 listopada 2008

W dziale Czytelnia pojawił się artykuł dotyczący form ornatów stosowanych w ciągu dziejów w liturgii Kościoła zachodniego.


Sobota, 1 listopada 2008
Święto Wszystkich Świętych

Liturgia dzisiejszego święta kieruje nasze myśli ku przyszłości: ku zbawieniu jakie już stało się udziałem wielu świętych i błogosławionych.
W czytaniu z Apokalipsy św. Jan Apostoł zarysuje przed nami wizję zbawionych w niebie: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych z dwunastu pokoleń Izraela symbolizuje ogromną rzeszę wierzących w Chrystusa, którzy zostaną zachowani od nieszczęść jakie mają spaść na ziemię. To właśnie ten tłum wiernych odzianych w białe szaty wołać będzie przed Bogiem: Salus Deo nostro, qui sedet super thronum, et Agno.
W Ewangelii Jezus ukazuje nam drogę prowadzącą do zbawienia: jest to droga ośmiu błogosławieństw. Ubodzy w duchu, smutni, cisi, sprawiedliwi, miłosierni, czystego serca, wprowadzający pokój i prześladowani będą wśród wielkiej rzeszy zbawionych stojących przed tronem Boga i przed Barankiem. Już teraz otrzymują zapewnienie, że warto znosić wszystko dla Jezusa: Gaudete et exultate, quoniam merces vestra copiosa est in caelis.
Świadomi własnych słabości w dążeniu do zbawienia, prośmy wraz z psalmistą naszego Pana o pokrzepienie w tych trudach zgodnie z Jego słowami: Venite ad me, omnes, qui laboratis et onerati estis: et ego reficiam vos.


Wtorek, 28 października 2008
Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

W związku z pewnymi uwagami co do zawartości merytorycznej strony Te igitur, w najbliższym czasie teksty zamieszczone na tej stronie zostaną poddane rewizji i koniecznym zmianom. Wszelkie dalsze sugestie proszę kierować na nasz adres e-mail: teigitur.tarnow@gmail.com. Pamiętajmy, że tą stronę tworzymy razem jako wierni diecezji tarnowskiej.


Niedziela, 26 października 2008
Święto Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla

Laudetur Jesus Chrystus!
Wg tradycyjnego kalendarza rzymskiego obchodzimy dzisiaj niedzielę Jezusa Chrystusa Króla. W ten uroczysty dzień rozpoczyna swój żywot strona Te igitur, clementissime Pater poświęcona w całości liturgii trydenckiej.
Niniejsza strona jest skierowana przede wszystkim do wiernych Kościoła tarnowskiego, którzy czują się związani z klasycznym, tj. przedsoborowym rytem rzymskim. Jednakże również wszyscy inni mogą znaleźć tutaj wiele cennych informacji, aby rozbudzić w sobie ducha liturgii prawdziwie katolickiej.
Strona jest jeszcze w budowie, dlatego niektóre teksty nie są jeszcze dostępne. W miarę upływu czasu będą się one pojawiać na stronie. Zapraszam do zamieszczonych już tekstów i plików oraz na nasze forum, gdzie można wymienić zdania.

Dzisiejsze święto ku czci Chrystusa Króla wprowadził do liturgii papież Pius XI, w jubileuszowym roku 1925.
Chrystus powinien coraz to więcej panować w duszach ludzi przez wiarę; w ich woli przez posłuszne poddanie się Jemu, Boże przykazania i przez Kościół, który jest widzialnym znakiem Królewskiej godności Chrystusa; w sercach przez miłość i również w ciele, które jest powinno być świątynią Bożą.
W tym dniu odnawia się poświęcenie całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa.