Rok 2009

Czwartek, 31 grudnia 2009
Święto świętego Sylwestra I, papieża i wyznawcy

Największym zadaniem jakie stanęło przed świętym papieżem Sylwestrem (314 - 335), wspierającym pierwszego chrześcijańskiego cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego, było przeprowadzenie Kościoła z epoki prześladowań do nowego okresu w jego dziejach - pokoju. Zatwierdził także uchwały pierwszego Soboru powszechnego w Nicei (325 rok).


Piątek, 25 grudnia 2009
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Dobiegło końca adwentowe oczekiwanie na przyjście Pana. Pierwsze nieszpory Uroczystości Narodzenia Pańskiego (odprawiane wieczorem 24 grudnia) rozpoczynają nowy okres w liturgii Kościoła. Czas ten znamionują trzy wielkie obchody liturgiczne: 25 grudnia - Narodzenie Pańskie, 6 stycznia - Objawienie Pańskie i 2 lutego - Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny, które kończy tenże okres.
Na dzisiejszą uroczystość Kościół przepisuje trzy formularze mszalne: Msza w nocy (Missa in nocte), Msza o świcie (Missa in aurora) i Msza w dzień (Missa in die). Fioletowy kolor szat używanych podczas adwentu zmienia się na kolor biały, a radosny hymn Gloria in excelsis Deo znów będzie rozbrzmiewał w murach naszych świątyń. W śpiewie ludu dominują kolędy opowiadające o narodzeniu Chrystusa Pana w Betlejem. Przez cały okres Bożego Narodzenia jest także dopuszczona solowa gra na organach.
Introit Mszy w dzień mówi o Chrystusie - Dziecku w żłóbku - że jest Panem wszechświata, Królem natury i łaski, Królem, na ramionach którego spoczywa panowanie. On ma moc, która wybawia nasze dusze z niewoli grzechu (Oratio). On zasiada po prawicy Majestatu Boga, Jemu też są poddani wszyscy aniołowie (Epistola). On jest Słowem Boga - samym Bogiem - i stał się Człowiekiem by nas uczynić dziećmi Bożymi (Evangelium). Podczas liturgii ofiary, składamy nas samych przed tronem Króla Bożego, do którego wszyscy należymy (Offertorium). Przyjąwszy Komunię świętą dziękujmy za zbawienie naszego Boga, które dziś wszyscy ujrzeliśmy jako przedsmak zbawienia wiecznego.


Środa, 23 grudnia 2009

Zakupiliśmy stroje liturgiczne dla ministrantów. Są to czerwone sutanny ministranckie. Większość kosztów ministranci pokryli z własnych środków, część natomiast pokryliśmy z pieniędzy zebranych na składkach podczas Mszy świętych. W dalszej perspektywie myślimy jeszcze o uszyciu jednolitych komży.

Zakupiliśmy także trzy nowe haftowane palki kielichowe: białą, złotą i maryjną.


Poniedziałek, 14 grudnia 2009

W uroczystość Narodzenia Pańskiego, tj. 25 grudnia 2009 roku, będzie odprawiona trzecia Msza święta w tym miesiącu, jak zwykle o godzinie 10:00 w kościele akademickim p.w. św. Józefa w Tarnowie. Serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżywania radosnych świąt narodzenia Pana.


II Niedziela Adwentu, 6 grudnia 2009

Dzisiejsze teksty mszalne mówią sporo o Syjonie i Jeruzalem. Satry Syjon i Jeruzalem uległy zniszczeniu; znajdują jednak swoje przedłużenie w nowotestamentalnym Kościele. Jesteśmy błogosławionym Syjonem, do którego przychodzi Odkupiciel (Introitus). Do tego Syjonu są wezwani nie tylko Żydzi z racji bożego wybrania, lecz także wszyscy poganie z racji Bożego Miłosierdzia (Epistola). Zbawiciel jest blisko. Na pytanie Poprzednika: Czy Ty jesteś Tym, na którego mamy czekać?, Zbawiciel odpowiada, by nie patrzeć tylko na Jego własne mesjańskie dzieła, lecz także na świadectwo jakie jest o Nim dane przez świętego Jana (Evangelium).
Podczas Ofiary Mszy świętej przedłuża się na sposób duchowy to, co mówi nam dziś Zbawiciel o swoich mesjańskich dziełach. W Komunii świętej otrzymujemy poręczenie tego, co otrzymamy kiedyś w wiecznym Jeruzalem.


VI Niedziela pozostała po Objawieniu Pańskim, 15 listopada 2009

Zgodnie z tradycyjnym kalendarzem liturgicznym, po uroczystości Zesłania Ducha Świętego przypadają dwadzieścia cztery niedziele. Jednakże okres od tego święta do pierwszej niedzieli adwentu może liczyć od 24 do 28 tygodni. Wówczas okres po Objawieniu Pańskim jest też odpowiednio krótszy i niekiedy nie mieszczą się w nim wszystkie sześć niedziel po Objawieniu Pańskim. Te pozostałe niedziele przenosi się zatem na okres po Zesłaniu Ducha Świętego i dodaje po dwudziestej trzeciej niedzieli tego okresu. Ostatnią bowiem niedzielą jest zawsze dwudziesta czwarta niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego.

Ze słowami pokoju wita nas dzisiaj boski Zbawiciel: nasze ziemskie wygnanie dobiega końca, nadchodzi już czas powrotu (Introitus). Dlatego też powinniśmy ten czas ziemskiej wędrówki wykorzystać tak, by przynieść dobre owoce (Epistola). W Najświętszej Ofierze Mszy, sam Zbawiciel schodzi do nas z niebiańskiej "góry" i uzdrawia nasze dusze (Evangelium).


Niedziela, 1 listopada 2009
Święto Wszystkich Świętych

Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore Sanctorum omnium: de quorum solemnitate gaudent Angeli et collaudant Filium Dei (Ps 32, 1).
Powodem radości do której zachęca nas dzisiejsza liturgia jest chwała Boga jaka ukazuje się nam w osobach Świętych: męczennikach, wyznawcach, pasterzach, doktorach Kościoła, dziewicach, wdowach, kapłanach, zakonnikach i wielu innych ludzi żyjących nie dla świata lecz dla Boga. To oni są tym wielkim tłumem ludzi odzianych w białe szaty i wołających: Salus Deo nostro, qui sedet super thronum et Agno (Ap 7, 10). W Ewangelii Jezus zachęca nas wszystkich do podążania drogą świętości wyznaczoną ośmioma błogosławieństwami. Świętość nie jest tylko dla wybranych - świętość jest możliwa do osiągnięcia przez każdego człowieka. Nie potrzeba wcale wielkich, heroicznych czynów - wystarczy zwykła, codzienna wierność Bogu.
Przyglądając się dzisiaj podczas Mszy świętej postaciom Świętych i Błogosławionych, złóżmy Bogu dzięki za to, że zaprasza nas do udziału w swojej chwale w niebie: Benedicito et claritas et sapientia et gratiarum actio, honor et virtus et fortitudo Deo nostro in saecula saeculorum. Amen (Ap 7, 12).


Środa, 28 października 2009

W Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 2009, Msza święta trydencka będzie odprawiona tak jak zwykle w I-szą niedzielę miesiąca o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy.


Poniedziałek, 26 października 2009

Drodzy Przyjaciele Tradycji Łacińskiej.

Właśnie dziś mija dokładnie rok od pojawienia się w Internecie naszej strony TE IGITUR CLEMENTISSIME PATER promującej inicjatywę sprawowania w Tarnowie Mszy świętej wg Mszału bł. Papieża Jana XXIII - tzw. Mszy trydenckich. Wydarzenie to zainicjowało szereg spotkań poprzedzających pierwszą celebrę. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć że nasz wspólny cel - pragnienie uczestnictwa w Ofierze Chrystusa wg wielowiekowej Tradycji Kościoła - został po części osiągnięty. Wprawdzie wciąż nie mamy coniedzielnej i świątecznej Mszy świętej trydenckiej, ale już od ośmiu miesięcy możemy uczestniczyć w niej co pewien czas. Jednakże przed nami wciąż jest jeszcze sporo pracy. Musimy umacniać więzy naszej eucharystycznej Wspólnoty poprzez aktywne uczestnictwo w sprawowanej Mszy świętej, poprzez wspólną troskę o piękno liturgii, poprzez wykorzystanie swoich talentów i zdolności. Niech nasza wspólnota rośnie i umacnia się czerpiąc obficie łaski ze źródła Ofiary Krzyża, którą - miejmy nadzieję - będziemy kiedyś sprawować w każdą niedzielę roku.
Bogu niech będą dzięki za czas łaski który nam dał. Bogu niech będą dzięki za naszego Papieża Benedykta XVI, który na nowo odsłania Kościołowi Ducha liturgii. Naprzód jednak, niech będzie Bóg uwielbiony za Ten przedziwny Sakrament Bożej miłości.

Deo gratias!


XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 18 października 2009

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy, gdyśmy tam wspominali Syjon (Ps 137(136), 1). Po utracie raju - pierwotnej szczęśliwości - czujemy się jak na wygnaniu, na które sobie zasłużyliśmy (Introitus). Jesteśmy na obczyźnie, pielgrzymami na Ziemi. Nie możemy jednak bezradnie rozkładać ramion, lecz musimy patrzeć od rzeczy przemijających na Pana (Epistola): On otwiera swoją rękę i napełnia wszystkich swym błogosławieństwem (Graduale). W ofierze Mszy świętej, Chrystus napełnia nas swym błogosławieństwem i łaską i daje nam w komunii świętej przedsmak wiecznego uzdrowienia (Evangelium - uzdrowienie chorego).


Piątek, 16 października 2009
Święto świętej Jadwigi Śląskiej (+1243), wdowy

Była ciotką św. Elżbiety i małżonką księcia śląskiego Henryka Brodatego. Z powodu swojej nieustannej uczynności była bardzo lubiana i czczona przez swoich rodaków. Jako panna, małżonka i wdowa była dla wszystkich przykładem. Zmarła w opinii świętości w ufundowanym przez siebie klasztorze cysterek w Trzebnicy. Kanonizował ją papież Klemens IV. Jest patronką Polski i Śląska.


Wtorek, 13 października 2009
Święto świętego Edwarda (+1066), króla i wyznawcy

Był ostatnim anglosaskim królem, życie małżeńskie spędził w całkowitej wstrzemięźliwości. Sporo czasu poświęcał na modlitwę. Jako swoje szczególne zadanie wybrał działania na rzecz państwa: poddźwignięcia go ze spustoszenia i krzywd. Za jego panowania poddani umocnili się w wierze chrześcijańskiej. Z powodu swojej hojności nazywa się go także ojcem ubogich i sierot. Papież Aleksander III kanonizował go w roku 1161. Jest jednym z katolickich patronów Anglii.


Wtorek, 29 września 2009
Święto Świętego Michała Archanioła

Święty Michał jest pierwszym spośród wojska niebieskiego; jako przywódca dobrych aniołów przetrwał walkę przeciwko Lucyferowi. Był zawezwany do opieki nad narodem wybranym (Dn 10, 13 i 12, 1); czczony również przez lud boży Nowego Przymierza jako pan wojska anielskiego. Święty Kościół wzywa go imiennie w walce z nieprzyjaciółmi Chrystusa; on jest przywódcą i wzorem walki duchowej w zmaganiach chrześcijan z Szatanem - jego opiece zawierzają swoje rozdarte dusze. Imię Anioła oznacza: Któż jest jak Bóg? Święto to powinno zagrzewać nas do czynienia bożych rzeczy, szczególnie do odważnej służby Bogu przeciw mocom zła.
Czczenie świętego Michała Archanioła jest w Kościele prastarym zwyczajem. Już cesarz Konstantyn Wielki wybudował na przedgórzu Hestii kościół ku jego czci.
Dzisiejsze święto było pierwotnie wspomnieniem dnia poświęcenia kościoła św. Michała Archanioła przy Via Salaria w Rzymie.
W introicie i graduale łączymy się ze świętymi aniołami w oddawaniu chwały Bogu. Kolekta przywołuje nam na myśl wszystkich świętych aniołów. Aniołem, o którym jest mowa w lekcji z Apokalipsy św. Jana, może być właśnie święty Michał. Ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii brzmi: Aniołowie w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie (Mt 18, 10b). Aniołem z kadzielnicą w ręku obok ołtarza, o którym wspomina offertorium, jest wspominany święty Archanioł.


Poniedziałek, 20 września 2009

W galerii można obejrzeć kilka zdjęć z wczorajszej Mszy świętej.


Sobota, 19 września 2009

W każdą sobotę października w kościele pw. św. Józefa w Tarnowie będą odprawiane nabożeństwa różańcowe po łacinie o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę.


Czwartek, 10 września 2009

Z radością informuję, że Ks. Biskup Ordynariusz zezwolił na celebrowanie drugiej Mszy świętej wg Mszału bł. Jana XXIII, w tarnowskim kościele akademickim pw. św. Józefa. Od października będziemy zatem uczestniczyć we Mszy świętej Wszechczasów w każdą I-szą i III-cią niedzielę miesiąca o godzinie 10:00. Dziękując Bogu za tą łaskę, polecajmy Mu w naszych modlitwach sprawę coniedzielnej Mszy świętej trydenckiej.
Przypominam że najbliższa Msza święta odbędzie się już 20 września o godzinie 10:00 w naszym kościele. Gościnnie będzie ją celebrował Ks. Krzysztof Szebla studiujący muzykologię na KUL-u w Lublinie. Będzie też okazja do skorzystania z sakramentu pokuty.


Poniedziałek, 8 września 2009
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Maryja jest jaśniejącą Jutrzenką na niebie zbawienia i łaski. Z Jej łona wyszło Słońce sprawiedliwości - Jezus Chrystus. Maryja sama nie jest Słońcem, lecz od Niego pochodzi; od Niego otrzymała całą światłość, całe panowanie, całe piękno. Ona jest najwierniejszym, najdoskonalej stworzonym zwierciadłem Boga. Ponieważ była wyznaczona do tego, by zostać Matką Boga, była od urodzenia najświętsza ze wszystkich stworzeń. Spośród wszystkich świętych tylko św. Jan Chrzciciel odbiera, tak jak Maryja, chwałę od Kościoła w dniu swoich ziemskich narodzin. Dzisiejsze święto było obchodzone w Rzymie już w VII wieku.


Piątek, 4 września 2009

Poszukujemy nowych ministrantów do posługi przy Mszy świętej Wszechczasów w Tarnowie. Obecnie mamy pięciu czynnych ministrantów, którzy z oddaniem i dbałością o liturgię, wypełniają swoją posługę przy ołtarzu. Jednak wciąż potrzeba nam nowych ministrantów, zwłaszcza jeśli chcemy myśleć o zwiększeniu liczby celebracji. Dlatego też wszystkich zainteresowanych chłopców w wieku gimnazjalnym, szkoły średniej oraz studentów, zachęcam do włączenia się w tą służbę. Kandydaci na ministrantów mogą zgłaszać się bądź osobiście w zakrystii po Mszy św. trydenckiej (najbliższej 20 września) lub pisząc na adres: teigitur.tarnow@gmail.com (jedynie po to, aby zorientować się ile osób byłoby zainteresowanych). Szkolenie obejmować będzie część teoretyczną - pojęcia i zagadnienia związane z liturgią - oraz część praktyczną - nauka ministrantury. Pierwsze spotkanie dla kandydatów planowane jest na sobotę 26 września o godzinie 17:00 w kościele akademickim pw. św. Józefa przy ul. Dwernickiego 1 w Tarnowie. Od kandydatów nie wymagamy znajomości łaciny ani doświadczenia w służbie liturgicznej - wszystkiego kandydaci nauczą się na szkoleniu.


Sobota, 15 sierpnia 2009
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Święto Wniebowzięcia jest największym i bodaj najstarszym świętem Matki Boskiej. Fakt Wniebowzięcia jest największym tryumfem Maryi i ukoronowaniem wszystkich Jej przywilejów. Maryja - pisze papież Pius XII w bulli Munificentissimus z 1950 roku - dzięki osobliwszemu przywilejowi Niepokalanego swego poczęcia zwyciężyła grzech i dlatego nie była podległą owemu prawu pozostawania w stanie rozkładu grobowego i nie miała powinności wyczekiwania na odkupienie swego ciała aż do końca czasów. Towarzyszka Boga-Człowieka w dziele Odkupienia, zasiada razem z Nim w chwale, którą ma po Zmartwychwstaniu. Matka Najświętsza została wywyższona również i dla naszego pożytku, abyśmy za Jej wstawiennictwem już tu na ziemi sercem przebywali w niebie, a po śmierci mogli brać udział w Jej chwale.
Dzisiaj poświęca się w kościele zioła i kłosy zboża. Zwyczaj ten wiąże się z wypadającym w tym czasie końcem żniw.


Piątek, 14 sierpnia 2009

W dziale Czytelnia pojawił się nowy artykuł zatytułowany Jakich zmian w liturgii chciał Sobór? Zachęcam do przeczytania, a także do dyskusji w tym temacie na naszym forum.


Środa, 12 sierpnia 2009

W dziale Czytelnia pojawił się nowy artykuł zatytułowany Paramenty liturgiczne. Tekst ten objaśnia kolejno najczęściej spotykane paramenty i sprzęty używane podczas liturgii i nabożeństw. Zachęcam do lektury.


Poniedziałek, 10 sierpnia 2009

Wspólny śpiew dla wiernych odbędzie się w najbliższy piątek, 14 sierpnia 2009 roku o godzinie 18:00 w kościele pw. św. Józefa przy ul. Dwernickiego 1. Zapraszamy wszystkich, którzy przez naukę nowych pieśni pragną włączyć się w śpiew podczas niedzielnej Mszy św.


Czwartek, 6 sierpnia 2009
Święto Przemienienia Pańskiego

Boski Zbawiciel ukazał się swoim uczniom na górze Tabor w pełnym chwały blasku światła. Chciał przez to, zanim rozpocznie się Jego noc cierpień, umocnić w Apostołach wiarę w Jego Boskość oraz dać im przedsmak tego, jak sami będę promienieć w wieczności.
Święto to zostało przepisane przez papieża Kaliksta III w 1457 roku. Na wschodzie początki tego święta sięgają piątego wieku.
Św. papież Ksystus II, którego wspomnienie dziś przypada, był z urodzenia Grekiem, kierował Kościołem w latach 257 - 258 i zajmował jasne stanowisko w kłótniach z heretykami. Został pochwycony w czasie prześladowań za cesarza Waleriana podczas liturgii i wraz ze swoimi diakonami Felicjanem i Agapitem - ścięty mieczem. Do jego diakonów należał również św. Laurencjusz. Św. Ksystus jest wspominany w Kanonie Mszy świętej.
To co rozegrało się na górze Tabor, ponawia się na sposób duchowy w ofierze ołtarza: jaśniejące światłopromienieje i budzi w naszych duszach tęsknotę za światłem wiecznej chwały (Introitus). Każdy nasz dzień zostanie rozpromieniony nowym światłem. W tej nadziei umacnia nas świadectwo z epistoły. W graduale, alleluja i ofertorium jawi się przed naszymi oczyma radosny obraz jaśniejącego Pana.


Piątek, 24 lipca 2009

Klerycy zrzeszeni w Liturgicznym Kole Naukowym Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie wraz z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym organizują w dniach 4-6 września 2009 w Bystrej rekolekcje liturgiczne Misterium Fascinans 2009. Wszelkie informacje na temat programu, wykładów i prelegentów oraz możliwość dokonania zapisu na stronie mf.liturgia.org.pl.


VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 19 lipca 2009

Poprzez przyjęcie chrztu świętego radujemy się głośno z przebudzenia do nowego życia z Chrystusem - Panem i Królem. W nastroju radości (Introitus), złóżmy Bogu dziękczynienie za to, że staliśmy się sługami Bożymi uwolnionymi z przepaści grzechu (Epistola). Przez chrzest święty stajemy w Jego obecności będąc światłem (Graduale). Nasze bycie z Chrystusem sprawdza się na co dzień w naszym życiu, to jest w wypełnianiu woli Boga (Evangelium). My, ochrzczeni, ofiarujemy Bogu doskonałą Ofiarę - Chrystusa, a w Nim także nas samych (Secreta). W tej uczcie ofiarnej doświadczamy tego, jak Bóg pochyla się nad nami i wyrywa nas z grzechów (Communio).

Wczorajszy wykład Ks. prof. Bolesława Margańskiego zakończył cykl wykładów z liturgii w ramach przygotowania wiernych do rozumnego uczestniczenia we Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim. Począwszy od marca co miesiąc (poza czerwcem) mieliśmy okazję pogłębić naszą wiedzę liturgiczną. Wśród poruszanych tematów znalazły się takie jak: sposób uczestniczenia wiernych we Mszy św., postawy i gesty w liturgii, szaty i paramenty liturgiczne, symbolika ognia, wody, kadzidła, kolory używane w liturgii i inne. Odbyła się także projekcja filmu instruktażowego na temat celebracji Mszy Wszechczasów. Ubogaceni tymi treściami, dziękujemy najpierw Bogu za możliwość uczestniczenia w tego typu spotkaniach. Dziękujemy także naszemu prelegentowi i celebransowi zarazem, Ks. prof. Bolesławowi Margańskiemu - wykładowcy liturgiki w Seminarium Duchownym - za przygotowanie i wygłoszenie referatów, autentyczną postawę radości wypływającą z życia liturgią, a także wychodzenie naprzeciw potrzebom wiernych poprzez wyczerpujące odpowiedzi na pytania i dobieranie tematów wykładów zgodnie z zainteresowaniem słuchaczy. Za cały ten trud składamy Ks. Profesorowi serdeczne Bóg zapłać.


Piątek, 17 lipca 2009

Jutrzejszy śpiew został odwołany z przyczyn obiektywnych, przepraszamy. Aktualny pozostaje jednak wykład o godzinie 17:00.


Piątek, 10 lipca 2009

Najbliższa Msza święta odbędzie się jak zwykle w trzecią niedzielę miesiąca, tj. 19 lipca o godzinie 10:00 w kościele akademickim św. Józefa. Natomiast 18 lipca o godzinie 17:00 w salce Duszpasterstwa Akademickiego "Tratwa" przy kościele św. Józefa, będzie miał miejsce wykład Ks. prof. Bolesława Margańskiego na temat kolorów w liturgii. Po wykładzie, czyli ok. godziny 18:15 odbędzie się wspólny śpiew w kościele dla wszystkich zainteresowanych.


Czwartek, 2 lipca 2009

W związku z przenoszeniem strony na inny serwer mogą w najbliższych dniach wystąpić pewne problemy w dostępie do treści strony TE IGITUR. Za utrudnienia przepraszamy.


Poniedziałek, 29 czerwca 2009
Święto świętych Apostołów Piotra i Pawła

Znaczenia dzisiejszego święta nie można wyrazić lepiej niż uczynił to Kościół w wyjątkowo pięknych słowach: Dziś Szymon Piotr wziął drzewo krzyża, alleluja! Dziś ten, który nosi klucze Królestwa Niebieskiego przyszedł do radości Chrystusa! Dziś Apostoł Paweł, światło na okręgu ziemskim, skłonił głowę na Imię Chrystusa i otrzymał koronę męczeństwa, alleluja! (antyfona do hymnu Magnificat z drugich nieszporów; tłum. z niemieckiego).
Święto obu Apostołów jest obchodzone tego samego dnia, ponieważ obaj, po tym jak przez swoją obecność i naukę uczynili świętym Rzym, tam również ich mozolne dzieło apostołowania zostało uwieńczone śmiercią męczeńską: Piotr został ukrzyżowany, na swoją prośbę, głową na dół, zaś Paweł został ścięty mieczem.
Książę Apostołów, którego Pan wybrał na swojego zastępcę na ziemi, skała, na której wzniósł swój Kościół, założył kilka wspólnot którym przewodził, ale tylko jedna - Rzym, została naznaczona jego krwią, tylko jedna strzeże jego grobu.
Już w najstarszym rzymskim kalendarzu świąt z roku 354 pojawia się dzień 29 czerwca jako święto świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jest to bowiem dzień, w którym ich święte ciała, podczas prześladowań za Waleriana (258), zostały na pewien czas przeniesione z ich miejsc spoczynku do katakumb św. Sebastiana. Później zachowano ten dzień jako ich wspólne święto.


Poniedziałek, 15 czerwca 2009

Zapowiedziany na sobotę (20 czerwca) wykład Ks. Margańskiego z ważnych przyczyn został przełożony na dzień 18 lipca 2009 (również o godzinie 17:00). W najbliższą sobotę będzie zatem tylko próba śpiewu dla wiernych o godzinie 18:00 w kościele św. Józefa. Za zmiany przepraszamy.


Czwartek, 11 czerwca 2009
Święto Najświętszego Ciała Chrystusa

Dziś w liturgii przypada szczególny dzień - święto Eucharystii. Dziękujmy Bogu za dar Najświętszej Ofiary: Ona jest dla nas życiodajną pszenicą i duchową słodyczą wprost od samego Chrystusa (Introitus), wspomnieniem Jego cierpień i miłości do nas (Oratio). W to święto Najświętszej Eucharystii głośmy śmierć Chrystusa, która to jest nieustannie ponawiana w każdej Mszy św. (Epistola). Ona jest bowiem w pierwszym rzędzie Ofiarą a nie tylko ucztą czy zgromadzeniem wiernych jak to zwykło się od pewnego czasu orzekać. Eucharystia jest dla nas pokarmem i napojem życia nadprzyrodzonego, jest błogosławieństwem (Graduale, Evangelium). Ona jest także symbolem jedności i pokoju (Secreta), oraz znakiem zjednoczenia z wiecznym Bogiem (Postcommunio). Trwając w radości z naszym Panem, który przychodzi do nas w każdej Eucharystii - prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie - wychwalajmy Go za ten niepojęty dar: Lauda, Sion, Salvatorem. Lauda ducem et pastorem. In hymnis et canticis (Sequentia).


Wtorek, 2 czerwca 2009

1. W sobotę, 20 czerwca 2009 o godzinie 17:00, odbędzie się w salce Duszpasterstwa Akademickiego kolejny wykład ks. prof. Bolesława Margańskiego na temat liturgii. Najbliższy wykład będzie poświęcony kolorom w liturgii. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy liturgicznej.

2. Zapraszamy na próbę śpiewu dla wszystkich, która odbędzie się w sobotę 20 czerwca 2009 bezpośrednio po wykładzie Ks. Margańskiego, tj. ok. godziny 18:00. Próba odbędzie się w kościele św. Józefa przy ul. Dwernickiego 1. Na próbie przećwiczymy czytanie tekstów mszalnych po łacinie należących do wiernych, nauczymy się nowej pieśni którą będziemy śpiewać podczas najbliższej Mszy, a także śpiewu na pokropienie Asperges me oraz zaczniemy uczyć się śpiewu części stałych Mszy św.

3. Wszystkich chłopców w wieku gimnazjalnym, szkoły średniej oraz studentów, którzy chcieliby posługiwać jako ministranci do Mszy św. w klasycznym rycie rzymskim, zapraszam na pierwsze spotkanie dla kandydatów na ministrantów. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 14 czerwca 2009 o godzinie 17:00 w kościele św. Józefa (proszę czekać przed zakrystią).

4. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone do tej pory na tacę na potrzeby naszej wspólnoty. Z dotychczasowych ofiar zakupiliśmy akolitki, które służyły nam już podczas ostatniej celebry. Wciąż jednak potrzeb jest sporo, w najbliższym czasie planujemy zakup tzw. łódki na kadzidło, gdyż brak jej w wyposażeniu kościoła.


Niedziela Zesłania Ducha Świętego, 31 maja 2009

Dzisiejsza uroczystość kończy okres wielkanocny. W pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu, Chrystus będący już u Ojca, zsyła na Apostołów obiecanego Parakleta, aby przez Niego Kościół rozwijał się i wiernie zachowywał naukę swojego Pana: Paraclitus autem Spiritus Sanctus (...) ille vos docebit omnia et suggeret vobis omnia, quaecumque dixero vobis (J 14, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Apostołowie, zgromadzeni w Wieczerniku na wspólnej modlitwie, doznali niezwykłego przeżycia: Apparuerunt illis dispertitae linguae tamquam ignis, seditque supra singulos eorum (...) et coeperunt loqui variis linguis, prout Spiritus Sanctus dabat eloqui illis (Dz 2, 3-4). Apostołowie otrzymali dar Ducha Świętego - dar języków, którego nie zatrzymują tylko dla siebie, lecz wykorzystują do głoszenia wielkich dzieł Bożych wśród innych narodów.
Gromadząc się dziś w naszych wspólnotach parafialnych - tak jak Apostołowie w Wieczerniku - otwórzmy nasze serca na Ducha Świętego, który pragnie wypełnić je pokojem i miłością. Wołajmy do Niego: Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium: et tui amoris in eis lignem accende.


V Niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim, 17 maja 2009

Przez chrzest święty Pan uwolnił swój lud (Introitus) . Podstawą dbałości o prawdziwie Bożego ducha w nas, do której zobowiązuje nas chrzest święty, jest nadzieja życia wiecznego (Epistola). Chrystus idzie do Ojca, aby błagać u Niego za nami. Jako wierzący w Chrystusa możemy, w Jego imię, w Jego mocy i przez Niego, skutecznie prosić Ojca (Evangelium). Czyńmy to przede wszystkim w Kościele podczas Ofiary Mszy świętej - Ofiary Chrystusa.


Piątek, 8 maja 2009

Zapraszam na kolejny wykład dotyczący liturgii Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim, który odbędzie się 16 maja (sobota) o godzinie 17:00 w salce Duszpasterstwa Akademickiego Tratwa. Wykłady prowadzi wykładowca liturgiki w Seminarium Duchownym i jednocześnie nasz celebrans - ks. prof. Bolesław Margański.

Najbliższa Msza św. Wszechczasów w Tarnowie odbędzie się 17 maja 2009 o godzinie 10:00 w kościele akademickim pw. św. Józefa. Na naszym forum dyskusyjnym podałem pieśni jakie planujemy zaśpiewać podczas tej Eucharystii. Zachęcam do zapoznania się z nimi.

Nasz kantor zaprasza wszystkich na próbę śpiewu . Na próbie nauczymy się śpiewu na pokropienie oraz pieśni które będziemy śpiewać podczas najbliższej liturgii. Chętnych zapraszamy do salki w domu katechetycznym przy parafii św. Rodziny (ul. Krakowska 41) w piątek o godzinie 19:00 (proszę czekać za bramą pomiędzy kościołem a plebanią, tzw. "ostrą bramą").


Piątek, 1 maja 2009
Święto św. Józefa, Robotnika i Oblubieńca NMP

Kościół stawia dziś przed nami wzór pracy, pokory i posłuszeństwa Bogu w osobie św. Józefa - zwykłego cieśli z Galilei. W liście do Kolosan usłyszymy słowa: Quodcumque facitis, ex animo operamini sicut Domino, et non hominibus, scientes quod a Domino accipietis retributionem hereditatis. Domino Christo servite (Col 3, 23-24). Służyć Bogu nie oznacza tylko wielkich, heroicznych czynów. Służyć Bogu to przede wszystkim wierność codziennym obowiązkom i kierowanie się w życiu miłością wynikającą z Jego przykazań. Tak postępując możemy liczyć na Boże wsparcie we wszystkich naszych pracach i trudach, gdy prosić Go będziemy słowami psalmu: Et opus manuum nastrarum secunda nobis, et opus manuum nostrarum secunda (Ps 89, 17b).


I Niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim, 19 kwietnia 2009

Trwając w radości paschalnej, gromadzimy się dziś wokół ołtarza, aby zwyciężać świat naszą wiarą pochodzącą od Boga a otrzymaną w sakramencie chrztu świętego. Św. Jan Apostoł przypomina: Quis est, qui vincit mundum, nisi qui credit, quoniam Iesus est Filius Dei? Jednak prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa nie jest łatwo przyjąć. Usłyszymy dziś w Ewangelii o św. Tomaszu - jednym z Apostołów - który nie uwierzył słowom Jezusa, lecz domagał się namacalnego dowodu na to, że On żyje.
Dziś wpatrując się w Świętą Hostię, którą kapłan podniesie podczas konsekracji, z żywą wiarą powtórzmy w naszych sercach za św. Tomaszem: Dominus meus et Deus meus.

Zdjęcia z dzisiejszej celebry znajdują się w zakładce Galeria w menu.


Wtorek, 14 kwetnia 2009

Zapraszam na najbliższą Mszę św. Wszechczasów, która zostanie odprawiona w I Niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim o godzinie 10:00 w kościele akademickim p.w. Św. Józefa przy ul. Dwernickiego 1 w Tarnowie.


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 12 kwietnia 2009

Surrexit, non est hic - słowa Anioła z dzisiejszej Ewangelii przeraziły niewiasty przybyłe do grobu Chrystusa. Przecież widziały Go martwego, leżącego w grobie. Opłakiwały Jego śmierć. A oto dziś zastają pusty grób. Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
Chrystus żyje i jest pośród nas. W swoim uwielbionym Ciele daje się nam podczas każdej Komunii św. Niech ta radość z przyjęcia go do naszych serc trwa w nas i promienieje na innych ludzi, bo jak mówi psalmista: Haec dies, quam fecit Dominus: exsultemus et laetemur in ea.


Wigilia Paschalna, 11 kwietnia 2009

Po dramatycznych wydarzeniach Wielkiego Piątku, przychodzi dzień ciszy i oczekwiania. Także dzisiaj Kościół nie odprawia Mszy św. Liturgia Wielkiej Soboty stawia przed naszymi oczyma dwa wydarzenia: zmartwychwstanie ukrzyżowanego Zbawiciela z grobu oraz nasze zmartwychwstanie, tj. odrodzenie przez chrzest święty. Nabożeństwo, które należy rozpocząć po zmierzchu i zakończyć przed świtem, składa się z obrzędu poświęcenia ognia, poświęcenia Paschału, śpiewu radosnego Orędzia Wielkanocnego, liturgii Słowa, poświęcenia wody chrzcielnej, chrztu katechumenów, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych przez wiernych oraz z Ofiary Mszy św. należącej już do Niedzieli Zmartwychwstania.
Obrzędy poświęcenia nowego ognia oraz świecy wielkanocnej rozpoczynają się przed kościołem. Kapłan, diakon i subdiakon celebrują w szatach koloru fioletowego. Kapłan żłobi w świecy znak krzyża, litery alfa i omega oraz datę bieżącego roku mówiąc: Christus heri et hodie. Principium et Finis. Alpha et Omega. Ipsus sunt tempora et saecula. Ipsi gloria et imperium. Per universa aeternitatis saecula. Amen. Przed wejściem do świątyni diakon zakłada białą stułę i białą dalmatykę. Następnie bierze Paschał i wchodzi z nim do świątyni zatrzymując się trzykrotnie: na progu, pośrodku nawy, przed ołtarzem, za każdym razem śpiewając: Lumen Christi na co zebrani klękają i odpowiadają: Deo gratias. Diakon stawia Paschał na świeczniku przed ołtarzem, po czym stojąc przed świecą i mając ołtarz po prawej ręce a nawę po lewej, rozpoczyna Orędzie Wielkanocne: Exsultet iam Angelica turba caelorum: exsultent divina mysteria: et pro tanti Regis victoria tuba insonet salutaris.
Po odśpiewaniu Orędzia diakon zdejmuje białą stułę i zakłada fioletową, po czym zajmuje miejsce obok celebransa. Rozpoczyna się liturgia Słowa. Jest ona dziś wyjątkowo bogata. Składa się z czterech lekcji ze starego Testamentu. Po każdej następuje oracja oraz kantyk (z wyjątkiem pierwszego). Po czwartym czytaniu wszyscy klękają i śpiewają pierwszą część litanii do Wszystkich Świętych w formie obrzędowej. Po niej kapłan dokonuje poświęcenia wody chrzcielnej. Jeżeli są mający przyjąć chrzest, podchodzą oni w procesji do chrzcielnicy gdzie zostaną włączeni do Kościoła. Po tym obrzędzie kapłan zakłada białe szaty i razem z wiernymi odnawia przyrzeczenia chrzcielne. Śpiewa się drugą część litanii do Wszystkich Świętych. Śpiew ten kończy obrzędy nabożeństwa wielkosobotniego. W radości ze Zmartwychwstania Pana, kapłan rozpoczyna celebrę Mszy św. opuszczając modlitwy u stopni ołtarza. Po Komunii śpiewa się Psalm 150 z jego antyfoną oraz pieśń Benedictus. Błogosławieństwo kapłana kończy Mszę św.


Wielki Piątek, 10 kwietnia 2009

W dniu dzisiejszym Kościół nie sprawuje Mszy świętej. Liturgia kieruje dziś nasz wzrok na Krzyż, in quo salus mundi pependit. Nabożeństwo Wielkiego Piątku rozpoczyna się późnym popołudniem i składa się z czterech części: liturgii Słowa, adoracji Krzyża, Komunii św. i przeniesienia Sanctissimum do kaplicy Grobu Pańskiego. Kapłan, diakon i subdiakon celebrują w szatach koloru czarnego.
Liturgia słowa ma następujący przebieg: oracja, pierwsze czytanie, śpiew między lekcjami, oracja, drugie czytanie, śpiew między lekcjami, Męka Pańska z Ewangelii. Po niej następuje wielka modlitwa wstawiennicza Kościoła w różnych intencjach: za Kościół święty, za Ojca Świętego, za wszystkie stany Kościoła, za rządzących państwami, za katechumenów, w intencji wszystkich spraw chrześcijan, o jedność Kościoła, o nawrócenie Żydów, za niewierzących w Boga. Po każdym wezwaniu do modlitwy, wszyscy klękają i modlą się przez chwilę w ciszy, po czym wstają, a kapłan odmawia modlitwę wspólną.
Adoracja Krzyża rozpoczyna się od uroczystego wniesienia zasłoniętego krzyża. Celebrans wnosi krzyż w asyście akolitów i staje przed stopniami po stronie lekcji. Tutaj odsłania górne ramię krzyża, ukazuje krzyż ludowi i śpiewa: Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit na co wszyscy odpowiadają Venite, adoremus. Po chwili adoracji celebrans wchodzi po stopniach ołtarza po stronie lekcji, odsłania prawe ramię krzyża i powtarza pozostałe czynności. Następnie staje na najwyższym stopniu przed środkiem ołtarza odsłaniając już cały krzyż. Teraz celebrans, diakon, subdiakon i pozostali duchowni oddają pokłon Krzyżowi. W między czasie dwa chóry śpiewają pieśni i hymny z antyfonami.
Komunię św. wierni przyjmują dziś z darów konsekrowanych w Wielki Czwartek. Kapłan, diakon i subdiakon zdejmują szaty koloru czarnego i zakładają szaty w kolorze fioletowym. Ołtarz nakrywa się obrusem, rozkłada korporał i przynosi mszał po stronie Ewangelii. Diakon udaje się wraz z akolitami do kaplicy Ciemnicy, aby przynieść Najświętszy Sakrament. Celebrans rozpoczyna modlitwę Ojcze nasz. Następuje Komunia kapłana oraz Komunia wiernych. Po Komunii kapłan odmawia modlitwy.
Na zakończenie obrzędów Wielkiego Piątku, Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do kaplicy Grobu Pańskiego, gdzie pozostanie do Wigilii Paschalnej.


Wielki Czwartek, 9 kwietnia 2009

Czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu kończy się dzisiaj wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej. Jednocześnie rozpoczniemy Święte Triduum Paschalne, które potrwa aż do drugich nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
Liturgia dnia dzisiejszego koncentruje się wokół tajemnicy ustanowienia Eucharystii. Chrystus antycypował Ofiarę Krzyża podczas Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku. Przypomina nam dziś o tym św. Paweł w liście do Koryntian. Apostoł napomina nas także, jaką postawą powinniśmy się odznaczać jako uczestnicy eucharystycznej Ofiary Chrystusa - braterską miłością. Przykład tej miłości - miłości służebnej - dał nam sam Jezus. On - Mistrz i Nauczyciel - umywa uczniom nogi tak jak sługa swojemu panu. Na pamiątkę tego wydarzenia, Kościół włączył obrzęd umywania nóg do liturgii Wielkiego Czwartku.
W dzisiejszej Mszy św. opuszcza się psalm Iudica me Deus, błogosławieństwo końcowe oraz Ostatnią Ewangelię. Bezpośrednio po modlitwie Placeat następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracyjnej. Następnie celebrans, diakon i subdiakon zdejmują w zakrystii białe szaty i zakładają fioletowe stuły, po czym wracają przed ołtarz by odmówić psalm 21 z jego antyfoną.


Środa, 8 kwietnia 2009

1. Zapraszam wszystkich zainteresowanych zgłębianiem swojej wiedzy liturgicznej na spotkanie dotyczące symboli i gestów stosowanych podczas Mszy św. w klasycznym rycie rzymskim. Spotkanie odbędzie się w przeddzień najbliższej celebry, czyli w dniu 18 kwietnia 2009 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Duszpasterstwa Akademickiego Tratwa przy ul. Dwernickiego 1 w Tarnowie.

2. Wszystkich, którzy chcieliby ubogacać naszą liturgię swoim śpiewem proszę o kontakt e-mail na adres: teigitur.tarnow@gmail.com. Pragniemy stworzyć scholkę, która w przyszłości prowadziłaby śpiew części stałych podczas Mszy św.


II Niedziela Męki Pańskiej (Palmis), 5 kwietnia 2009

Dzisiejsza liturgia składa się z dwóch części, które mają odmienną wymowę: z uroczystej procesji palmowej z poświęceniem palm oraz uroczystej Mszy św. W pierwszej części przyłączamy się do radosnych okrzyków mieszkańców Jeruzalem na widok nadjeżdżającego Jezusa - Mesjasza i Króla; w drugiej części popadamy w głęboki smutek z powodu cierpień Chrystusa, które będziemy wspominać w tym rozpoczynającym się tygodniu.
Czerwony kolor szat i paramentów liturgicznych wskazuje na tryumfującego Pana i Jego zbawczą ofiarę Krzyża. W dzisiejszej liturgii przewidziano dwa fragmenty z Ewangelii: pierwszy podczas obrzędu poświęcenia palm - opis wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, drugi podczas Mszy św. - opis Jego męki. W dniu dzisiejszym celebrans opuszcza modlitwy u stóp ołtarza oraz ostatnią Ewangelię.


I Niedziela Męki Pańskiej (Judica), 29 marca 2009

Na plan pierwszy dzisiejszej liturgii wysuwa się obraz cierpiącego Chrystusa. Przemawia On do nas dzisiaj słowami psalmisty - prośbą skierowaną do Ojca o ratunek i wsparcie w niedoli. Czytanie stawia przed naszymi oczyma męża cierpienia. W prawdziwej wspólnocie dusz i ofiarniczym nastawieniu jednoczymy się podczas każdej Mszy świętej z cierpiącym Chrystusem i razem z Nim modlimy się do Boga Ojca słowami psalmu Iudica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso erue me. Quia tu es, Deus, fortitudo mea.
Ewangelia ukazuje głęboko napięte stosunki pomiędzy Zbawicielem i Judejczykami, które wkrótce doprowadzą do Bogobójstwa. Z duszą pełną spokoju i chwałą Ojca na ustach, wychodzi Chrystus naprzeciw czekającego Go cierpienia.


IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare), 22 marca 2009

Laetare, Jerusalem: et conventum facite, omnes qui diligitus eam: gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis: ut exultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae (Introit). Dzisiejsza niedziela ma zupełnie inny charakter niż pozostałe niedziele Wielkiego Postu. Liturgia zachęca nas do radowania się z powodu zbliżającego się już odkupienia jakie dokonało się w męce i śmierci Chrystusa na krzyżu. Powodem do radości jest także nasza przynależność do wspólnoty Kościoła - nowego Jeruzalem - na mocy nowego przymierza wyzwalającego z niewoli grzechu (Epistola). To właśnie w Kościele odnajdujemy Chrystusa, który tak jak niegdyś rzesze uczniów, tak i dzisiaj nas karmi do syta chlebem, którym jest Jego Ciało - prawdziwy pokarm dusz pielgrzymujących do wiecznego Jeruzalem. (Evangelium). Radujmy się więc i chwalmy Pana bo jest dobry, śpiewajmy jego imieniu (Offertorium).


III Niedziela Wielkiego Postu (Oculi), 15 marca 2009

Byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu - usłyszymy w dzisiejszej liturgii Słowa (Epistola). Światłość i ciemność, prawda i błąd, świętość i grzech, Bóg i szatan - wciąż musimy wybierać i przez to zwracać nasze oczy ku Panu (Introitus). Powinniśmy z Chrystusem pokonywać siły złej mocy, to znaczy szatana (Evangelium). W darze ofiarnym składajmy na patenie wszystkie nasze decyzje i działania (Offertorium). Ołtarz, ze swoim skarbcem łask, powinien być ostoją dla naszej duszy i stopniem, po którym wstępujemy do domu Bożego w niebie (Communio).

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z dzisiejszej Mszy św. (Galeria w menu).


Wtorek, 10 marca 2009

Drodzy Przyjaciele,
z radością informuję Was, że po wielu latach wraca w naszej diecezji Msza św. Wszechczasów. Pierwsza taka od czasów przeprowadzenia reformy liturgicznej celebra odbędzie się w III Niedzielę Wielkiego Postu, dnia 15 marca 2009 roku, o godzinie 10:00 w kościele akademickim p.w. św. Józefa przy ul. Dwernickiego 1 w Tarnowie. Serdecznie zapraszam wszystkich Was - wiernych przywiązanych całym sercem do tradycyjnej formy sprawowania Eucharystii.
Jednocześnie pragnę też zaznaczyć, że zaplanowane na sobotę (14 marca) spotkanie odbędzie się o godzinie 17:00 w siedzibie Duszpasterstwa Akademickiego Tratwa przy kościele św. Józefa. Zmianie uległo zatem miejsce spotkania.


II Niedziela Wielkiego Postu (Reminiscere), 8 marca 2009

W drugą niedzielę Wielkiego Postu udajemy się wraz z Jezusem i Apostołami - Piotrem, Jakubem i Janem - na górę Tabor, gdzie ukazuje się chwała bóstwa Syna Bożego.
Przychodząc dziś do kościoła na Mszę św. stajemy - tak jak Apostołowie wraz z Jezusem u podnóża góry - na stopniach ołtarza, ze słowami: Vide humilitatem meam et laborem meum: et dimitte omnia peccata mea. Z góry Tabor nasza droga prowadzi wprost na górę Kalwarii, gdzie ten sam Przemieniony Jezus ofiaruje się za nas na Krzyżu. Wydarzenie Kalwarii jest wciąż ponawiane podczas Eucharystii. Przystępując do Komunii św. wyzbądźmy się w naszych sercach wszelkiego zła, gdyż haec est enim voluntas Dei, sanctificatio [nostra]. Na koniec dziękujmy Bogu, który jest radością naszą: Confitemini Domino, quoniam bonus: quoniam in saeculum misericordia eius.


Środa, 4 marca 2009

Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczestnictwem we Mszy św. w klasycznym rycie rzymskim na spotkanie przygotowujące do uczestnictwa w takiej celebracji w naszym mieście. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 14 marca 2009 o godzinie 17:00, w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (ul. Piłsudskiego 6). Na spotkaniu odbędzie się pokaz filmu Mszy trydenckiej, która będzie krok po kroku objaśniana przez liturgistę - ks. prof. Bolesława Margańskiego.


I Niedziela Wielkiego Postu (Invocabit), 1 marca 2009

Dzisiejsza liturgia wprowadza nas w czterdziestodniowy okres pokuty i nawrócenia. Św. Paweł wzywa nas dzisiaj do trwania w pokorze i posłuszeństwu Bogu wobec wielu przeciwności jakich doświadczamy oczekując z nadzieją na powtórne przyjście Pana. O tym czasie oczekiwania na ostateczne pokonanie szatana, Apostoł mówi: Ecce, nunc tempus acceptabile, ecce, nunc dies salutis. Nie jesteśmy jednak osamotnieni w walce z pokusami, słabościami i grzechem. Naszą pomocą jest nasz Bóg i Zbawca - nasza ucieczka i twierdza. W Graduale i Traktusie usłyszymy słowa pociechy i wsparcia: Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium et a verbo aspero (...) Quoniam Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis. Ewangelia zaś opowiada o tym jak Jezus po czterdziestu dniach poszczenia na pustyni, zostaje poddany próbom kusiciela, którego trzykrotnie zwycięża. Pouczeni tym przykładem oddajmy pokłon wdzięczności i służmy z radością naszemu Bogu, który dla umocnienia naszych słabości pozostawił nam się w darze Eucharystii.


Niedziela, 15 lutego 2009

Pragnę zaprosić wszystkich sympatyków Tradycji Łacińskiej w naszej diecezji na spotkanie organizacyjne w sprawie celebracji Mszy św. w klasycznym rycie rzymskim w Tarnowie. Spotkanie to odbędzie się w sobotę, 21 lutego 2009 roku o godzinie 16:00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (ul. Piłsudskiego 6). Na spotkanie proszę zabrać ze sobą mszaliki z tekstem Mszy świętej (mszaliki takie można nabyć w księgarni Biblos na Placu Katedralnym, cena ok. 10 zł).
Proszę także poinformować o tym spotkaniu i zachęcić do przyjścia także wszystkich znajomych zainteresowanych uczestnictwem w tradycyjnej Mszy św. w naszej diecezji. Jestem głęboko przekonany, że każdy z nas znajdzie chwilę wolnego czasu i nie będzie go żałował dla tego wspólnego Dobra, którego wszyscy tak mocno pragniemy. Do zobaczenia na spotkaniu.


Sobota, 14 lutego 2009
Wspomnienie św. Walentego, kapłana i męczennika

Św. Walenty był kapłanem w Rzymie. Za swoje oddanie Chrystusowi oraz gorliwość duszpasterską o ludzkie dusze poniósł śmierć męczeńską w roku 269.
Po reformie liturgicznej wspomnienia tego świętego praktycznie nie obchodzi się w liturgii, gdyż na ten dzień przepisano święto świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy.


Niedziela, 25 stycznia 2009

Wczoraj watykańskie biuro prasowe ogłosiło Dekret Kongregacji Biskupów z dnia 21 stycznia 2009 roku o zniesieniu ekskomuniki z czterech biskupów należących do Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X (FSSPX), czyli tzw. lefebrystów.
Rozłam powstał po Soborze Watykańskim II. Biskup Marcel Lefebvre wyświęcił bez zgody papieża czterech nowych biskupów w tradycyjnym rycie rzymskim. W odpowiedzi na ten akt nieposłuszeństwa, Jan Paweł II ekskomunikował w 1988 roku Lefebvre'a i czterech nowowyświęconych biskupów. W ten sposób Bractwo znalazło się poza Kościołem katolickim. Biskup Lefebvre zmarł niepojednawszy się z Kościołem w roku 1991. Nowym przełożonym Bractwa został bp Bernard Fellay, który kierował w stronę Stolicy Apostolskiej prośby o zniesienie ekskomuniki. Na ostatnią prośbę z grudnia 2008 roku, papież Benedykt XVI odpowiedział pozytywnie, przez co lefebryści wrócili po 21 latach do Kościoła katolickiego, choć do pełnej jedności wciąż jeszcze daleka droga. Wyrazy dobrej woli i wzajemnego współdziałania w kwestii porozumienia co do spraw spornych pozwalają mieć nadzieję na rychłe osiągnięcie pełnej jedności.


Katedry świętego Piotra, Apostoła Rzymu (18 stycznia)

Być może już pod koniec IV wieku, na pewno zaś od połowy V wieku, świętowano w Rzymie 22 lutego święto przypominające to, że św. Piotr był biskupem, to znaczy zasiadał na katedrze. We Francji zaczęto w VI wieku obchodzić w dniu 18 stycznia święto upamiętniające otrzymanie przez Piotra kluczy Królestwa Niebieskiego. Także w VI wieku zaczęto obchodzić podwójnie święto Katedry św. Piotra: jedno w Rzymie, drugie w Antiochii, gdzie św. Piotr był najpierw. Papież Paweł IV przepisał oba święta w 1558 roku na dzień 18 stycznia dla Rzymu i 22 lutego dla Antiochii.
Reforma kalendarza liturgicznego zniosła podwójne święto, pozostawiając dzień 22 lutego na obchody święta Katedry św. Piotra Apostoła.
(Z racji drugiej niedzieli po Objawieniu, dziś nie obchodzimy tego święta.)


Wtorek, 6 stycznia 2009
Święto Objawienia Pańskiego

Chrystus przychodzi na świat jako Król królów (Introitus). Jako wierzący, spieszmy tak jak Trzej Mędrcy ze Wschodu prowadzeni przez gwiazdę do jaśniejącego chwałą Pana, na Jego powtórne przybycie (Oratio). Nowe Jeruzalem, Kościół, będzie światłem, podczas panowania ciemności: nadchodzący Król zrzuci ją jednakże z jej tronu. Poganie spieszą mu na spotkanie z darami, które chcą mu ofiarować (Lectio). Dołączmy się do nich i idźmy z darami do naszego Betlejem, do Kościoła, gdzie znajdziemy Marię i Dziecię (Evangelium). W ofierze składajmy przed Chrystusowym ołtarzem nasze dary złota, kadzidła i mirry, to jest naszą miłość, naszą pracę i nasze cierpienia (Offertorium). Oczami wiary spróbujmy dojrzeć podczas Komunii świętej gwiazdę naszego Króla, która będzie nas prowadziła do niebieskiego Betlejem, do wiecznego przebywania z Chrystusem (Communio).


Czwartek, 1 stycznia 2009
Święto Obrzezania Pana

W ósmym dniu po narodzeniu chłopca, zgodnie z prawem Mojżesza, dokonywano obrzezania dziecka, które odtąd stawało się uczestnikiem Przymierza jakie Bóg zawarł z ludem wybranym. Jezus, mimo iż sam był Bogiem, poddał się zwyczajowi swojego ludu. Od najdawniejszych czasów liturgia dnia dzisiejszego z wdzięcznością wspomina także Świętą Bożą Rodzicielkę. Święto Obrzezania pojawiło się w szóstym wieku we Francji, w Rzymie pierwsze wzmianki o tym święcie pochodzą z dziewiątego wieku. Po reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II święto to zostało zastąpione przez Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (przeniesioną z 11 października). Wdzięczni Bogu za objawienie zbawienia w Chrystusie, głośmy Jego chwałę wraz z całą ziemią według słów psalmisty: Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri: iubilate Deo, omnis terra.