Rok 2010

Czwartek, 30 grudnia 2010

Od dziś nasza Wspólnota posiada swoje konto w internetowym portalu społecznościowym Facebook.com. Aby zobaczyć naszą stronę wystarczy kliknąć w okienko facebook znajdujące się po lewej stronie lub kliknąć w odnośnik TUTAJ. Zachęcamy użytkowników portalu facebook.com do przyłączania się do naszej społeczności, a tym samym propagowania tradycyjnej liturgii w diecezji tarnowskiej.


Sobota, 25 grudnia 2010
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Okres Bożego Narodzenia rozpoczyna się od pierwszych nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego i trwa do 2 lutego włącznie. Dnia 25 grudnia obchodzi się największą uroczystość tego okresu - Narodzenie Pańskie. W dniu tym, żadna wotywa, nawet solenna, nie może być odprawiona. Podczas oktawy tej uroczystości nie wolno odprawiać wotyw prywatnych, ani mszy żałobnych. W czasie mszy świętych Bożego Narodzenia i jego oktawy odmawia się hymn Gloria, prefację o narodzeniu Pana Jezusa, zaś w kanonie aż do Nowego Roku dodaje się Communicantes przypadające na okres Bożego Narodzenia. Kolorem tego okresu jest kolor biały (może być zastąpiony przez złoty dla podkreślenia uroczystego charakteru). Kościół przystraja się uroczyście, częstokroć budując wewnątrz stajenkę betlejemską, oraz śpiewa się kolędy. Gra solowa na organach jest w tym okresie dopuszczona.
W uroczystość Narodzenia Pańskiego mogą być odprawione trzy msze święte, zgodnie z formularzami mszalnymi podanymi w Mszale Rzymskim: msza w nocy (tzw. pasterka), msza o świcie i msza w dzień. Podczas każdej z tych mszy, gdy są odprawiane solennie, tj. gdy na chórze śpiewane jest Credo, celebrans na Incarnatus aż do Homo factus est włącznie klęczy na podnóżku ołtarza, jeśli stał przy nim, lub na najniższym stopniu, jeśli siedział już na swoim miejscu. We mszy w dzień opuszcza się ostatnią Ewangelię św. Jana (In principio erat Verbum), ponieważ jest ona czytana w miejscu zwykłej Ewangelii.


Czwartek, 16 grudnia 2010

Informujemy, że w Uroczystość Bożego Narodzenia, tj. 25 grudnia 2010 roku, Msza święta w klasycznym rycie rzymskim zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Józefa przy ul. Dwernickiego 1 w Tarnowie o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy.
Najbliższa Msza święta odbędzie się jak zawsze w III niedzielę miesiąca, czyli 19 grudnia 2010 roku.


Poniedziałek, 6 grudnia 2010
Świętego Mikołaja, Biskupa i Wyznawcy

Pochodził z Patary w Licji (Azja Mniejsza), gdzie urodził się ok. roku 270 w zamożnej rodzinie. Od najmłodszych lat był niezwykle wrażliwy na ludzką biedę i nieszczęścia. Został biskupem Miry - stolicy rodzinnej prowincji. Korzystając z większych możliwości działania, jeszcze bardziej rozszerzył zakres pomocy świadczonej innym, przy czym najczęściej robił to dyskretnie, tak iż nieraz nawet sam zainteresowany nie wiedział, kto mu pomaga.
Szczególną opieką otaczał dzieci, którym dawał różne drobne upominki. W obronie niesłusznie skazanych i w inny sposób pokrzywdzonych potrafił interweniować u najwyższych dostojników państwa. Jedno z podań mówi, że gdy cesarz Konstantyn Wielki skazał za jakieś stosunkowo nieznaczne przewinienie trzech młodych mieszkańców Miry, biskup osobiście udał się do władcy, aby prosić o ich ułaskawienie. Innym razem miał swymi modlitwami uratować rybaków podczas gwałtownej burzy na morzu. Przypisuje mu się nawet wskrzeszenie trzech ludzi zabitych przez właściciela gospody za to, że nie mieli czym zapłacić za udzieloną im gościnę. Biskup Mikołaj uczestniczył w I Soborze powszechnym w Nicei w 325 roku, na którym potępiono błędy Ariusza.
Otoczony głębokim szacunkiem, zmarł między rokiem 345 a 352. Do roku 1087 jego prochy przechowywano w Mirze, po czym przeniesiono je uroczyście do Bari w południowych Włoszech, gdzie znajdują się obecnie. Wzniesiono tam bazylikę ku jego czci, która jest również jednym z kościołów liturgii stacyjnej Rzymu.
Jest patronem Rusi, Grecji, wielu miast, bednarzy, cukierników, ludzi morza, dzieci, jeńców, podróżnych i innych. Przedstawia się go w stroju biskupim, z pastorałem, czasem z dziećmi lub kotwicą i okrętem w tle.


I Niedziela Adwentu, 28 listopada 2010

Okres adwentowy rozpoczyna się od pierwszych nieszporów I-szej niedzieli Adwentu i trwa do pierwszych nieszporów Bożego Narodzenia wyłącznie. Pierwsza niedziela Adwentu wypada pomiędzy 27 listopada a 3 grudnia, stąd długość tego okresu waha się od 23 do 28 dni. Adwent zawsze jednak obejmuje cztery niedziele i składa się z dwóch części: pierwsza trwa do 16 grudnia, podczas której przygotowujmy się na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, druga zaś zaczyna się 17 grudnia i stanowi już bezpośrednie przygotowanie do obchodzenia świąt Bożego Narodzenia.
W oficjach i mszach okresowych używa się fioletowej barwy szat (z wyjątkiem III niedzieli, kiedy to barwa ta jest różowa). We mszach okresowych opuszcza się hymn Gloria, a końcowe Ite missa est zastępuje się przez Benedicamus Domino. W oficjum brewiarzowym opuszcza się hymn Te Deum, zaś jako antyfonę maryjną odmawia się Alma Redemptoris Mater. Pierwsza niedziela Adwentu jest niedzielą I-szej klasy, zaś kolejne są niedzielami II-giej klasy.
W mszach niedzielnych przewidziane są trzy modlitwy: pierwsza o niedzieli, druga o NMP (z wotywy na okres adwentowy) i trzecia za Kościół lub papieża. Prefację odmawia się o Trójcy Świętej. Gra solo na organach jest zabroniona (z wyjątkiem tzw. niedzieli Gaudete - III niedzieli Adwentu). Msze ferialne, za wyjątkiem suchych dni, należy brać z niedzieli poprzedzającej i odmawiać według zasad podanych na niedziele, ale opuszczając Alleluja po graduale oraz Credo i odmawiając prefację zwyczajną.
Na mocy starodawnego zwyczaju w czasie Adwentu odprawia się uroczyście, w godzinach rannych przed wschodem słońca, przed ołtarzem Najświętszej Panny, wotywę o Matce Bożej Rorate z jedną tylko modlitwą, z Gloria i Credo, z prefacją o Najświętszej Pannie.


XXIV (ostatnia) Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 21 listopada 2010

Powrót Chrystusa to ukoronowanie Jego dzieła. Dlatego modlący się Kościół nie tyle nie przeraża się czarnymi barwami sądu, ile raduje ostatecznym zwycięstwem Prawdy, Dobra i Życia. Kończy się tęsknota, niewola i pielgrzymka, a zaczyna to, czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, co zgotował Bóg tym, którzy Go miłują.
Chrześcijanin przygotował się wraz z Kościołem i teraz wraz z Kościołem się raduje. Zupełnie zrozumiały niepokój natury zwycięża ufnością, że Zbawiciel, który nawet w grozie końca świata nie zapomina kierować i pocieszać swych wyznawców, zechce obdarzyć łaską ostatecznej wytrwałości tych wszystkich, którzy swe życie przeżyli w posłuszeństwie dla Kościoła, w służbie Matki Najświętszej i w szukaniu Królestwa Bożego.


Poniedziałek, 1 listopada 2010
Uroczystość Wszystkich Świętych

W naszej pielgrzymce ziemskiej mamy z dala ukazany nam cel: otwarte niebo i tłumy nieprzeliczone tych, którzy tam już doszli za łaską Bożą. Widok ten, którym karmi nas święta liturgia w dniu dzisiejszym, winien obudzić tęsknotę za niebem i odnowić w sercach niezłomne postanowienia.
Patrząc w niebo i przenosząc oczy na ten świat i jego sprawy, trzeba wraz ze św. Pawłem powiedzieć, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić (Rz 8, 18).


Niedziela, 31 października 2010
Uroczystość Chrystusa Króla

Kościół święty jest Królestwem Bożym na tym świecie, a Królem jest Chrystus, z racji osobowego zjednoczenia swej ludzkiej natury z boską. Od chwili Wniebowstąpienia, aż do Jego powrotu odbywa się poddanie świata pod Jego władzę. Przy tym walka nie toczy się przeciw jednostkom lub narodom, ale przeciw Księciu ciemności, który posługuje się bronią kłamstwa, niewiary, nienawiści, służby wyłącznie sprawom materialnym.
Katolik przeciwstawia szatanowi swą wiarę, która przetrwa wszystko, swą nadzieję, swą miłość, ogarniającą także i błądzących, a wreszcie oddawanie pierwszeństwa sprawom ducha. Życiem i zdecydowaną postawą mamy świadczyć o tym, że należymy do Królestwa Chrystusowego.


Wtorek, 19 października 2010

Z przykrością zawiadamiamy, że Ksiądz Biskup Wiktor Skworc nie udzielił pozwolenia na cotygodniowe celebrowanie w Tarnowie Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim.
Pismo z Kurii tarnowskiej z dnia 17 września 2010 roku, które do naszej wiadomości otrzymaliśmy w ubiegłą niedzielę, jest odpowiedzią na naszą prośbę skierowaną do Biskupa ordynariusza w notatce przekazanej mu przez księży celebransów w dniu 4 września br.
Po ponad rocznym okresie celebrowania tzw. Mszy trydenckiej w kościele św. Józefa w Tarnowie, sformułowaliśmy kilka uwag i propozycji praktycznych rozwiązań istotnych problemów, jakie w tym czasie napotkaliśmy. Sprawa dotyczyła przede wszystkim coniedzielnej celebracji Mszy świętej, o którą to wielu wiernych pytało i wyrażało chęć uczestniczenia w niej w każdą niedzielę. Treść notatki, która została przekazana na ręce Księdza Biskupa, można przeczytać klikając TUTAJ. Należy zaznaczyć, że w notatce uwzględniono już argument Księdza Biskupa jakoby wierni uczestniczący we Mszy co tydzień utracą kontakt z parafią i zaproponowano także kilka sposobów rozwiązania tego problemu. Argument taki został bowiem postawiony już wcześniej - we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to zezwolono nam na odprawianie drugiej Mszy w miesiącu.
W odpowiedzi na nasze prośby otrzymaliśmy zwięzły list, którego treść można przeczytać klikając TUTAJ. W liście tym Biskup nie zezwala na częstsze celebry podając znów ten sam argument: "wierni w niej uczestniczący [tj. w Mszy trydenckiej] przynależą do konkretnych parafii terytorialnych i nie powinni się z nich wyobcować". Zauważmy, że brak tutaj jakiegokolwiek odniesienia do propozycji utworzenia stałego duszpasterstwa, czy innej struktury. Zezwolono nam na zmianę miejsca celebracji, jednakże w międzyczasie okazało się, że w proponowanym przez nas kościele nie można używać kadzidła, ponieważ jest to drewniany kościół zabytkowy. Informacji tej wcześniej nie posiadaliśmy. W związku z tym miejsce celebracji nie ulegnie zmianie. Wreszcie na końcu listu otrzymujemy wyraźny sygnał braku pomocy materialnej ze strony lokalnego kościoła. Trudno bowiem wyobrazić sobie, by kilkunastoosobowa wspólnota mogła - z własnych ofiar zbieranych dwa razy w miesiącu - zakupić wszystko to, co jest potrzebne do Mszy, opłacić "media i służbę kościelną", a także odłożyć coś jeszcze na większe wydatki (typu drobne prace remontowe w kościele).
Co z tego wszystkiego wynika? Po pierwsze Msza w klasycznym rycie rzymskim pozostanie nadal czymś zjawiskowym w diecezji tarnowskiej, jakimś wydarzeniem od czasu do czasu, zamiast stałym rozwojem duchowym. Po drugie we wszystkich działaniach związanych z potrzebami tej liturgii jesteśmy zdani tylko na siebie. Po trzecie Kuria w Tarnowie nie powinna się w takiej sytuacji dziwić popularnością Mszy trydenckich odprawianych w Tuchowie w kaplicy Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (FSSPX), ponieważ w Tarnowie wierni wciąż będą zmuszani do uczestniczenia w liturgii, której nie przeżywają tak głęboko jak tej, którą chcą przeżywać i nią żyć. Wreszcie na koniec pozostaje nam żarliwa modlitwa za naszego Pasterza, aby Bóg otworzył jego serce na potrzeby powierzonych mu wiernych.


Wtorek, 14 września 2010
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

W Ewangelii odnajdujemy zapowiedź śmierci boskiego Zbawcy na Krzyżu, a także obietnicę, że przez krzyż przyciągnie On wszystkich do siebie. Krzyż jawi się więc jako symbol drogi do zjednoczenia z Bogiem. Ofiara krzyża aktualizuje się w sposób bezkrwawy podczas każdej ofiary Mszy świętej. W liturgii krzyż zajmuje honorowe, centralne miejsce. Przejawem liturgicznego poszanowania krzyża jest skłanianie się przed nim, czy też okadzanie go podczas Mszy.

Dzisiejszy dzień jest też trzecią rocznicą wejścia w życie papieskiego motu proprio Summorum Pontificum. W ten sposób Ojciec Święty przypomina nam prawdę o krzyżu i prawdę o Mszy świętej, która jest w pierwszej kolejności Ofiarą. Benedykt XVI chce, by nasze oczy zwróciły się na krzyż, dlatego krzyż znajduje się zawsze na środku ołtarza podczas papieskich Mszy. Wdzięczni Bogu za Ofiarę Krzyża Jego Syna, kontemplujmy ten znak podczas każdej Mszy świętej.


Niedziela, 15 sierpnia 2010
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół świętuje dzisiaj cudowną śmierć i chwalebne wzięcie do nieba Matki Bożej. Dnia 1 listopada 1950 roku papież Pius XII ogłosił w formie dogmatu, że Najświętsza Panna Maryja została wzięta z ciałem i duszą do nieba. Z tej okazji na święto Wniebowzięcia Maryi ułożono formularz mszy świątecznej.
Pokorna Panna otrzymała niebiańską koronę i zasiadła na tronie chwały. Odtąd jest Królową aniołów, a także potężną i zarazem łagodną Orędowniczką i Opiekunką wiernych podczas ich ziemskiego pielgrzymowania do nieba.
Geneza tego święta ma swoje początki na Wschodzie, gdzie obchodzono święto zaśnięcia Maryi. W Kościele rzymskim podobne święto obchodzono już w VII wieku pod nazwą Wniebowzięcia Maryi.


Środa, 14 lipca 2010
Świętego Bazylego Wielkiego, biskupa, wyznawcy i doktora Kościoła

Bazyli urodził się z rodziców chrześcijańskich w Cezarei Kapadockiej w roku 329. Zdobywszy wykształcenie literackie oraz jaśniejąc cnotami, poświęcił się życiu pustelniczemu, jednakże w roku 370 został biskupem swego miasta rodzinnego. Walczył przeciw arianizmowi; napisał wiele wspaniałych dzieł, z których na pierwszy plan wybijają się reguły mnisze, do dziś praktykowane przez mnichów wschodnich. Zmarł 1 stycznia 379 roku.


Środa, 30 czerwca 2010

W okresie wakacji Msze święta w naszym kościele jak zawsze w każdą I i III niedzielę miesiąca o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy.


Sobota, 19 czerwca 2010

Zakupiliśmy nową kapę rzymską w kolorze zielonym. Będziemy jej używać podczas aspersji przed Mszą świętą od najbliższej niedzieli aż do adwentu. Składki zbierane na tacę przez kilka najbliższych niedziel będą przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu nowej kapy.


Czwartek, 3 czerwca 2010
Uroczystość Najświętszego Ciała Chrystusa

Pierwszą sugestią, jeśli nawet nie decydującym motywem obchodzenia tego święta w dniu dzisiejszym, była wizja świętej Julianny z Cornillon (+ 5 kwietnia 1258). W tamtejszej diecezji święto to wprowadził biskup Robert w roku 1246; w 1252 rozszerzone przez dominikanina kardynała Hugo w zachodnich Niemczech i Niderlandach; w 1246 roku ustanowione przez papieża Urbana IV, niegdyś archidiakona w Cornillon, jako święto Ciała Chrystusa dla całego Kościoła łacińskiego. Święty Tomasz z Akwinu został zobowiązany do zebrania tekstów Oficjum i Mszy nowego święta. Później przedłużano obchody tego święta poprzez procesje (w Kolonii już od roku 1279; w Krakowie od roku 1320), które wyrażały - pełnią wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa - jedność Kościoła.


Niedziela Zesłania Ducha Świętego, 23 maja 2010

Zstępując na Apostołów Duch Święty staje się "duszą Kościoła" - Mistycznego Ciała Chrystusa. Obecny w nim nieustannie sprawia, że wiara Kościoła jest nieomylna, że każdy może w nim poznać Prawdę, dostąpić odpuszczenia grzechów i zbawić się.
Dzisiejsza uroczystość jest już ostatnim dniem okresu wielkanocnego. Od jutra rozpoczynamy okres dwudziestu czterech niedziel po Zesłaniu Ducha Świętego. Kolor szat liturgicznych zmienia się na zielony, prefacja wielkanocna na prefację o Trójcy Świętej, antyfona maryjna na Salve Regina, a podczas pokropienia wodą święconą będziemy śpiewać Asperges me. Znika także śpiew drugiego Alleluja z wersetem, a z krzyża procesyjnego zdejmuje się czerwoną stułę.


Czwartek, 13 maja 2010
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Liturgia stacyjna zatrzymuje się dzisiaj w bazylice św. Piotra Apostoła by razem z nim wpatrywać się wysoko w niebo, dokąd wstąpił Chrystus Pan. Pociesza nas obietnica Jego powtórnego przyjścia (Introitus). Ufamy, że po śmierci nasze dusze będą razem z Chrystusem mieszkały w niebie (Oratio). Czytania, jakie usłyszymy podczas Mszy świętej, przybliżają nam szczegóły na temat wniebowstąpienia Pana. Z radością witajmy Chrystusa jako jaśniejącego Króla chwały (Alleluja, Offertorium) i wyjdźmy naprzeciw Tego, który przychodzi do nas, by łaską płynącą z wniebowstąpienia uczynić nasze życie świętym (Communio).


Poniedziałek, 3 maja 2010
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Chociaż wiele krajów wybrało Matkę Bożą za swoją patronkę, to Polska uczyniła to w sposób najbardziej uroczysty. Dnia 1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz złożył w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej uroczyste śluby i ogłosił Maryję Królową Polski. Nuncjusz papieski po raz pierwszy dołączył do litanii wezwanie: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Papież Pius XI w 1923 r. na prośbę biskupów zatwierdził święto Maryi Królowej Polski na dzień 3 maja.


Sobota, 24 kwietnia 2010

Przenieśliśmy naszą galerię zdjęć na inny serwer. Jednocześnie zamieściliśmy tam wszystkie zdjęcia z naszych Mszy jakie dotychczas zostały zrobione. Galerię można obejrzeć klikając w na link Galeria w menu.


Środa, 21 kwietnia 2010

W ostatnim czasie uszyliśmy pięć jednakowych komży dla naszych ministrantów. Komże wykonaliśmy według tradycyjnego wzoru rzymskiego. Są one marszczone, wiązane pod szyją, rękawy odpowiednio skrócone tak aby nie przeszkadzały podczas wykonywania funkcji liturgicznych. Do uszycia komży użyliśmy białej elanobawełny oraz szerokich gipiur. Koszt materiałowy jednej komży to około 85 zł. Koszt wszystkich komży został w całości pokryty ze składek zebranych podczas Mszy świętych. Na miniaturze obok można obejrzeć nasze nowe komże.

Zgodnie z zapowiedzią w niedzielę, przypominam, że nabożeństwa majowe w naszym kościele po łacinie będą w każdą sobotę maja o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy.


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 4 kwietnia 2010

Chrystus zmartwychwstał, alleluja!
Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!
Z okazji święta Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszystkim radości płynącej z odkrycia pustego grobu, pokoju serca wypływającego ze zwycięstwa Życia i Światła nad śmiercią i grzechem oraz obfitości łask Chrystusa Zmartwychwstałego, w szczególności siły do stawania się Jego wiernym świadkiem każdego dnia.

Od dziś w Archiwum można obejrzeć dokument biskupa tarnowskiego J.E. Wiktora Skworca, na mocy którego udzielił nam swego pozwolenia i błogosławieństwa na rozpoczęcie celebracji Mszy świętych w tradycyjnym rycie rzymskim. Zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem. Mam nadzieję, że teraz nikt nie będzie miał już więcej wątpliwości "kto za TYM stoi", choć raczej nie spodziewam się by prasa, która swego czasu wydała taki pochopny osąd była na tyle honorowa żeby go teraz - również publicznie - sprostować.


Środa, 31 marca 2010

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza święta w naszym kościele jak zawsze o godzinie 10:00. Zapraszamy na wspólne radosne świętowanie zmartwychwstania Chrystusa.


Piątek, 19 marca 2010
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

Jako Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny i Opiekun bożego Dziecięcia święty Józef został wyniesiony do godności, jakiej nie dostąpił żaden inny święty. On był Głową i Stróżem Świętej Rodziny w Nazarecie i wziął częściowo udział w dziele zbawienia. Dzisiejsze święto jest liturgicznym wspomnieniem tego udziału św. Józefa, podczas gdy 1 maja Kościół wspomina Go jako człowieka pracy.
Liturgiczne własne święto ku czci św. Józefa pojawiło się na Wschodzie od X wieku, podczas gdy w innych rejonach jest spotykane dopiero od XIV wieku. Papież Grzegorz XV wyniósł ten dzień do rangi święta I klasy w 1621 roku.

Zapraszamy na Mszę ku czci św. Józefa dzisiaj na godzinę 18:00.


Środa, 10 marca 2010

Jedna z rodzin ufundowała nowy pulpit pod Mszał. Pulpit jest wykonany z drewna dębowego. Ma regulowany kąt nachylenia oraz ruchomą górną część, dzięki czemu nie ma konieczności obracania całym pulpitem. Ma on także ozdobne wycięcia a kolorystycznie jest dopasowany do naszej nastawy ołtarzowej. Serdeczne Bóg zapłać za ten piękny dar.


Wtorek, 9 marca 2010

Mija pierwszy rok celebrowania w Tarnowie Mszy świętej w tradycyjnej formie rytu rzymskiego od czasów reformy liturgicznej. Z tej okazji, 19 marca 2010 roku o godzinie 18:00, zostanie odprawiona Msza święta dziękczynna. Tego dnia liturgicznie przypada święto św. Józefa Oblubieńca NMP - patrona naszej świątyni. Przez jego orędownictwo dziękujmy Bogu za łaskę uczestniczenia w tradycyjnej Mszy i prośmy o możliwość uczestniczenia w niej w każdą niedzielę miesiąca.


Sobota, 20 lutego 2010

Zakupiliśmy dziesięć sztuk mszalików z wydawnictwa Pallottinum. Mszaliki te będą pomocne w dobrym przeżywaniu Mszy świętej przez wiernych. Ich zaletą, w stosunku do dotychczas stosowanych tekstów na kartkach, jest wygodniejszy format oraz polskie tłumaczenie tekstów mszalnych obok tekstów po łacinie. Mszaliki będą znajdowały się, podobnie jak inne teksty, przy wejściu do kościoła. Będzie można z nich korzystać a po Mszy odłożyć na ich miejsce. W miarę możliwości finansowych liczba mszalików będzie zwiększana.


Środa Popielcowa, 17 lutego 2010

Początek Wielkiego Postu wyznacza bogata ceremonia posypania głów popiołem. Popiół jest symbolicznym obrazem znikomej wartości dóbr ziemskich, jak również kruchości ludzkiego życia oraz pokuty za grzechy, które przyniosły na świat śmierć. Popiół ten jest przygotowywany z poświęconych w ubiegłym roku w Niedzielę Palmową gałązek palm, drzew oliwnych lub innych drzew. Popiół jest uroczyście błogosławiony przez kapłana od X wieku. Początkowo posypywano popiołem tylko głowy pokutników rozpoczynających okres pokuty, później ceremonia ta została rozciągnięta na wszystkich wierzących, gdyż wszyscy powinni czuć się grzesznikami i przyznawać się do swoich grzechów. Poświęcony popiół jest dla wierzących wyobrażeniem ducha prawdziwej pokuty i umartwienia.


Sobota, 6 lutego 2010

W ostatnim czasie, dzięki ofiarności naszych wiernych, zakupiliśmy kryształowe ampułki mszalne. Kupiliśmy także materiały i uszyliśmy dwa nowe obrusy ołtarzowe. Ampułki i obrusy będzie można obejrzeć już podczas najbliższej Mszy świętej.

Pragnę poinformować, że w Środę Popielcową, tj. 17 lutego, zostanie odprawiona uroczysta Msza święta z tradycyjnym obrzędem posypania głów popiołem. Msza święta rozpocznie się o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszam.


Wtorek, 2 lutego 2010
Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

Podniosłości dzisiejszego dnia nadała liturgia rzymska poprzez uroczystą procesję. Śpiewy gregoriańskie procesji wiążą myśli pokutne ze wspomnieniem bożonarodzeniowej tajemnicy Wcielenia. Podczas procesji niesie się świece, które wcześniej zostają uroczyście pobłogosławione i zapalone. Te zapalone świece są - podobnie jak świeca wielkanocna - symbolem zwycięskiego obrazu Chrystusa, który przyszedł w Noc Bożego Narodzenia na świat jako prawdziwe i święte Światło. Jako święte Światło, Chrystus został przyniesiony do świątyni przez swoją Matkę Maryję, gdzie bogobojny Symeon, ujrzawszy Zbawiciela, wyśpiewał w zachwycie pieśń wdzięczności na cześć Pana.
Zapalone światło przypomina o tym, by razem z jego blaskiem, nasze życie rozświetliły dobre zmiany umożliwiające spotkanie Chrystusa Pana w Jego świątyni na ziemi oraz w pełnej chwały świątyni wieczności. Od połyskującego światła, które nosi się podczas procesji i Mszy świętej, otrzymało to święto piękną ludową nazwę - Msza Światła [tłumaczenie własne z niemieckiego; w Polsce święto to nosi nazwę: Matki Bożej Gromnicznej].


Piątek, 29 stycznia 2010
Świętego Franciszka Salezego (+ 1622) - biskupa, wyznawcy i doktora Kościoła

Urodził się w Annecy w Savoyard w rodzinie szlacheckiej. Jako biskup Genewy zaangażował się w zakończoną sukcesem walkę przeciw kalwinom. Zasłynął też jako założycie zakonu i autor ascetycznych pism. Jest patronem pisarzy katolickich. Zmarł 28 grudnia 1622 roku. 29 stycznia 1623 roku jego święte ciało zostało przeniesione do Annecy.


II Niedziela po Objawieniu Pańskim, 17 stycznia 2010

Zbawiciel staje przed nami jako Król nieba i ziemi godny wszelkiej chwały (Introitus). On Pan, obdarowuje swój Kościół różnorodnymi łaskami i nadnaturalną miłością. Kto chce wcielać w życie Jego Królestwo i mieć udział w Jego łasce, ten sam musi najpierw nauczyć się dawać, wypełniać wiernie swoje obowiązki i kochać (Epistola). W dzisiejszej liturgii Mszy świętej, Chrystus przychodzi jako Przyjaciel biednych i zatroskanych o sprawy codzienne i wypełnia wszystkie nasze braki swoją łaską (Evangelium). Wdzięczni i radośni, wyjdźmy naprzeciw by złożyć Mu nasze dary (Offertorium). W Komunii świętej, zostaniemy napojeni "dobrym Winem", którym jest Krew Chrystusa wylana z miłości do nas na krzyżu.


Środa, 6 stycznia 2010
Święto Objawienia Pańskiego

Chrystus przychodzi na świat jako Król królów (Introitus). Jako wierzący, spieszmy tak jak Trzej Mędrcy ze Wschodu prowadzeni przez gwiazdę do jaśniejącego chwałą Pana, na Jego powtórne przybycie (Oratio). Nowe Jeruzalem, Kościół, będzie światłem, podczas panowania ciemności: nadchodzący Król zrzuci ją jednakże z jej tronu. Poganie spieszą mu na spotkanie z darami, które chcą mu ofiarować (Lectio). Dołączmy się do nich i idźmy z darami do naszego Betlejem, do Kościoła, gdzie znajdziemy Marię i Dziecię (Evangelium).
W ofierze składajmy przed Chrystusowym ołtarzem nasze dary złota, kadzidła i mirry, to jest naszą miłość, naszą pracę i nasze cierpienia (Offertorium). Oczami wiary spróbujmy dojrzeć podczas Komunii świętej gwiazdę naszego Króla, która będzie nas prowadziła do niebieskiego Betlejem, do wiecznego przebywania z Chrystusem (Communio).


Święto Najświętszego Imienia Jezus, 3 stycznia 2010

Już od święta Obrzezania Pana Jezusa (1 stycznia), Kościół z pełną bojaźni czcią, wspomina Najświętsze Imię Zbawiciela. Na własne święto zezwolił w 1530 roku papież Klemens VII frańciszkańskiemu zakonowi, który szczególnie zasłużył się rozprzestrzenianiu czci Imienia Jezus. Święto to zostało w 1721 roku przepisane dla całego Kościoła przez papieża Innocentego XIII na prośbę cesarza Karola VI.